Jūsų pareiga rūpintis

Visi verslo savininkai privalo pasirūpinti, kad jų įmonės atliekos būtų tinkamai pašalintos. Įmonės savininkas turi atsakomybę, reikalui esant, įrodyti kaip įmonės atliekos buvo tinkamai pašalinamos.

Rūpestingumo pareigos reikalavimų nevykdymas yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Dėl to gali būti skirta nustatyto dydžio bauda arba, jei įmonė bus patraukta baudžiamojon atsakomybėn – neribota bauda.

Visose įmonėse yra atliekų

Visos atliekos, susidarančios vykdant komercinę veiklą, yra verslo atliekos.

Tai apima atliekos, kurias sudaro korespondencija ir nepageidaujama korespondencija, sugadinta ar sena įranga, siuntų pakuotės, pakuotės nuo darbuotojų suvalgyto maisto ir gėrimų ir valymo priemonių bei popieriaus atliekų.

Verslo atliekoms taip pat priskiriamos visos atliekos, likusios nuo:

  • statybos darbų;
  • griovimo darbų;
  • pramonės veiklos;
  • žemdirbystės.

Jūsų pareigos

Jūsų pareigos yra šios:

  • sumažinti atliekų kiekį iki minimumo, darant viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta atliekų arba kad jos būtų pakartotinai panaudotos, perdirbamos ar utilizuotos;
  • atliekas saugiai laikyti ir pateikti išvežimui, kad jos nešiukšlintų ir nepritrauktų kenkėjų;
  • naudoti Aplinkos Apsaugos Tarnybos įregistruotą atliekų vežėją ar sąvartyną;
  • saugoti visas sutarčių ir perdavimo įrašus mažiausiai 2 metus;
  • pateikti šiuos įrašus atitinkamai institucijai, jei to bus prašoma.

Verslo atliekos ir Medway atliekų surinkimo ir perdirbimo paslaugos

Atliekų išvežimo išlaidos nėra įtrauktos į jūsų verslo tarifus/įkainius. Įmonės pačios turi pasirūpinti atliekų surinkimu ir šalinimu.

Negalima verslo atliekų vežtis namo. Jūsų pareiga tinkamai pašalinta liekanas nėra išpildoma jei atliekas vežatės namo, arba prašote personalo, kad tai padarytų.

Buitinių atliekų ir perdirbimo centrai yra skirti tik buitinėms atliekoms tvarkyti. Šios patalpos nėra skirtos įmonių susidarančių atliekų šalinimui.