Yasal yükümlülüğünüz

Tüm işletme sahiplerinin, kendi atıklarının doğru bir biçimde bertaraf edilmesini sağlama bakımından yasal yükümlülüğü bulunmaktadır. İşletme sahiplerinin, kendi atıklarının sevkiyatı konusunda hesap verebilir olması gerekir.

Yasal yükümlülüğün gerekliliklerine uymamak, ceza gerektiren bir suçtur. Bu durum, para cezasına dönüştürülebilir ceza ihbarnamesiyle veya dava açılması halinde sınırsız para cezası verilmesiyle sonuçlanabilir.

Tüm işletmeler atık üretir

Ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan tüm atıklar, ticari atıktır.

Bu atıklar arasında postalar ve önemsiz mektuplar, hasarlı veya eski ekipmanlar, kargo ambalajları ve koliler, personelin yiyip içtikleri (ambalajları dahil), temizlik maddeleri ve ofis kağıtları yer almaktadır.

Ticari atıklara ayrıca şu sektörlerin neden olduğu atıklar da dahildir:

  • İnşaat
  • Hafriyat
  • Sanayi
  • Tarım

Sorumluluklarınız

Sorumluluklarınız arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

  • Atık çıkmasını önlemek, atığı yeniden kullanmak, dönüştürmek ve geri kazanmak için elinizden gelen gayreti göstererek atık oluşumunu en düşük seviyede tutmak
  • Atıkları çöpe neden olmayacak veya haşere çekmeyecek biçimde güvenle depolayıp korumak
  • Çevreden sorumlu idari kurum nezdinde kayıtlı atık taşıyıcı veya atık alanı kullanmak
  • Tüm sözleşme ve sevkiyat kayıtlarını en az 2 yıl boyunca muhafaza etmek
  • Bu kayıtları gerektiğinde ilgili makama sunmak

Ticari atıklar ve Medway atık ve geri dönüşüm hizmetleri

Atığın imha edilmesinin maliyeti, emlak vergisine dahil değildir. İşletmeler, kendi atıklarını toplayıp bertaraf etmek için mutlaka kendi düzenlemelerini yapmalıdır.

Ticari atıklarınızı evinize götüremezsiniz. Atıkları evinize götürmek veya çalışanlardan götürmelerini istemek, yasal yükümlülüğünüzün gereklilikleriyle örtüşmemektedir.

Ev atıkları ve geri dönüşüm merkezleri, yalnızca evlerden çıkan atıkların bertarafına yöneliktir. Bu tesisler, işletmelerin neden olduğu atıkların bertaraf edilmesi için kurulmamıştır.